Písemné metodiky jsou klíčové pro formulaci našich doporučení

Pokud je Vám naše přemýšlení o penězích blízké, máme rozumnou šanci  na to, že nám společný vztah bude vyhovovat. Proto chceme, abyste měli šanci se podívat i na ukázku starší verze naší metodiky pro investování do fondů. Přestože jde o verzi „starší,“ základní teze o investování do fondů se nezměnily a z tohoto pohledu je metodika i nadále platná.

Metodika výběru fondů 04-2010